GALL Y GWASANAETH HON GYNNWYS CYFIEITHIADAU POWERED GAN GOOGLE.

Mae GOOGLE YN DATGELU POB RHYFEDD SY'N GYSYLLTIEDIG Â'R CYFIEITHIADAU, MYNEGAI NEU'N GWEITHREDU, GAN GYNNWYS UNRHYW RHYBUDDION HYGYRCHEDD, PERTHNASEDD, AC UNRHYW RHYBUDDION GWEITHREDOL O AMRYWIOLDEB, FFITRWYDD AM DDIBEN RHANBARTHOL.

 

 

Cyfieithwyd gwefan TPXBullion er hwylustod ichi gan ddefnyddio meddalwedd cyfieithu a bwerir gan Google Translate.

 

Gwnaed ymdrechion rhesymol i ddarparu cyfieithiad cywir, fodd bynnag, nid oes unrhyw gyfieithiad awtomataidd yn berffaith nac ychwaith y bwriedir iddo ddisodli cyfieithwyr dynol.

 

Darperir cyfieithiadau fel gwasanaeth i ddefnyddwyr gwefan TPXBullion, ac fe'u darperir "fel y mae." Ni wneir unrhyw warant o unrhyw fath, naill ai wedi'i fynegi neu ei awgrymu, o ran cywirdeb, dibynadwyedd neu gywirdeb unrhyw gyfieithiadau a wneir o iaith Saesneg i unrhyw iaith arall.

 

Efallai na fydd rhywfaint o gynnwys (fel delweddau, fideos, Flash, ac ati) yn cael ei gyfieithu'n gywir oherwydd cyfyngiadau'r feddalwedd cyfieithu.

Y testun swyddogol yw fersiwn Saesneg y wefan. Nid yw unrhyw anghysondebau neu wahaniaethau a grëir yn y cyfieithiad yn rhwymol ac nid ydynt yn cael unrhyw effaith gyfreithiol at ddibenion cydymffurfio neu orfodi. Os bydd unrhyw gwestiynau'n codi sy'n ymwneud â chywirdeb y wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y wefan sydd wedi'i chyfieithu, cyfeiriwch at fersiwn Saesneg y wefan sef y fersiwn swyddogol.